Czasopisma Instytutu Książki

Czasopisma Instytutu Książki

Ruch Muzyczny

www.ruchmuzyczny.art.pl

 

„Ruch Muzyczny” datuje swą ciągłość od roku 1957, jednak poprzez tytuł i ogólny charakter nawiązuje do pierwszego polskiego czasopisma muzycznego wydawanego w latach 1857-1861 w Warszawie przez Józefa Sikorskiego, a bardziej bezpośrednio – do „Ruchu Muzycznego” z lat 1945-1949 ukazującego się w Krakowie pod redakcją Stefana Kisielewskiego, Zygmunta Mycielskiego i Bronisława Rutkowskiego. Z nazwiskami Kisielewskiego i Mycielskiego wiąże się też znaczna część historii obecnego „Ruchu Muzycznego”, reaktywowanego w Krakowie, a od 1960 wydawanego w Warszawie. Zygmunt Mycielski był redaktorem naczelnym do roku 1968, kiedy to z przyczyn politycznych został usunięty ze stanowiska. Po nim przez czterdzieści lat, do roku 2008, pismo prowadził Ludwik Erhardt; pod jego kierownictwem skrystalizował się obecny kształt „Ruchu Muzycznego”. W ciągu przeszło pół wieku istnienia pisma z „Ruchem Muzycznym” współpracowali najwybitniejsi polscy krytycy, muzykolodzy i dziennikarze muzyczni, a także wielu autorów zagranicznych.

„Ruch Muzyczny” jest poświęcony muzyce poważnej, jego adresatami są melomani oraz czytelnicy zawodowo związani z muzyką. Nie wiążąc się z muzycznymi instytucjami, organizacjami ani płytowym biznesem, nie obejmując „patronatów prasowych”, stara się grać rolę forum niezależnej krytyki muzycznej. Fachowe relacje z krajowych wydarzeń muzycznych – koncertów, festiwali, premier operowych – tworzą trzon każdego kolejnego numeru. W pewnym sensie „Ruch Muzyczny” wyręcza tu krajową prasę „ogólną”, która – poza sporadycznymi wyjątkami – nie jest zainteresowana krytyką muzyczną. Pismo stara się również w miarę możliwości relacjonować ważniejsze europejskie wydarzenia muzyczne, choć nie zawsze jest to możliwe z powodu skromności środków przeznaczonych na wyjazdy zagraniczne. Nader urozmaicony zbiór tematów poruszają artykuły problemowe – od szkiców historycznych po zagadnienia technik kompozytorskich, od estetycznych i technicznych kwestii wykonawstwa po szczegółowe zagadnienia twórczości. Pismo wiele uwagi poświęca muzyce współczesnej, towarzysząc większości krajowych i wielu zagranicznym wydarzeniom z tego zakresu, z „Warszawską Jesienią” na czele. Do stałych pozycji należą felietony, przeglądy prasy, obszerny dział płytowy oraz kalendarium koncertów, festiwali i spektakli operowych.

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

Tomasz Cyz
(redaktor naczelny)

Katarzyna Ryzel
(sekretarz redakcji)

Anna Palusińska
(sekretariat redakcji)

Marta Januszkiewicz
(teatr muzyczny)

Karolina Kolinek-Siechowicz
(muzyka współczesna, dział zagraniczny)

Jacek Marczyński
(relacje, koncerty)

Olgierd Pisarenko
(książki)

Renata Pragłowska-Woydtowa, Józef Kański
(redaktorzy seniorzy)

Marek Knap
(grafik DTP)


Adam Głowacki
(grafik DTP)

Iga Kruk
(korekta)

 

 

 

 

RUCH MUZYCZNY – REDAKCJA

02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213
tel. +48 22 608 28 70; tel./fax +48 22 608 28 72
e-mail: redakcja@ruchmuzyczny.pl
www.ruchmuzyczny.pl